Global Site
 • Global Site
 • KOREAN
 • ENGLISH
 • NHM
 • JCM
 • CHINESE
 • CHINA
 • JAPANESE
 • JMLEFT MENU

 • Web Bible
 • Bible Transcription
 • Pyongyang Great Revival

Home > The Gospel > Bible Transcription

Individual Bible Copying


 • Everyday Bible Copying
 • Individual Bible Copying
 • Present Bible Copying situation
 • Hall of Fame
The number of partaker : 16,077
Present Bible Copying situation
RANKING NAME(ID) THE RATE OF PROGRESS THE STARTHING DATE TO COPY THE DAYS FOR COMPLETION
8001

   (gksksla1969)

27 (0%) 07. 09, 2015 930
8002

  ۴ (dahye)

27 (0%) 03. 01, 2007 3982
8003

   (cute0351)

27 (0%) 03. 27, 2008 3590
8004

  ȣ (cth9485)

27 (0%) 03. 25, 2007 3958
8005

   (crossjung)

27 (0%) 09. 18, 2006 4146
8006

   (dd7841)

27 (0%) 11. 19, 2008 3353
8007

  ſ (ddochishin)

27 (0%) 04. 08, 2009 3213
8008

  赿 (dds6974)

27 (0%) 07. 16, 2010 2749
8009

  ȸ (djhp)

27 (0%) 09. 30, 2007 3769
8010

  Ȳ (dugibugi)

27 (0%) 03. 30, 2015 1031
8011

  ȫ (ekgreen)

27 (0%) 12. 29, 2008 3313
8012

   (ehkim076)

27 (0%) 12. 19, 2014 1132
8013

   (enkycebu)

27 (0%) 08. 12, 2010 2722
8014

  缱 (bjsun06)

27 (0%) 01. 29, 2013 1821
8015

  γ (bighand73)

27 (0%) 09. 04, 2013 1603
8016

   (bravoshinhan)

27 (0%) 09. 01, 2016 510
8017

   (cant05)

27 (0%) 06. 04, 2010 2791
8018

  ̼ (chanmi0911)

27 (0%) 07. 14, 2008 3481
8019

  ä (chywon77)

27 (0%) 03. 31, 2014 1395
8020

  ¿ (chotw)

27 (0%) 01. 13, 2013 1837
8021

   (chdawndew)

27 (0%) 12. 25, 2006 4048
8022

  ѳ (coihan)

27 (0%) 12. 07, 2007 3701
8023

   (b0m1010)

27 (0%) 09. 02, 2009 3066
8024

  ǿ (arding1419)

27 (0%) 11. 13, 2006 4090
8025

  ּ (arepos)

27 (0%) 01. 26, 2006 4381
8026

  ȫö (ab1010)

27 (0%) 07. 03, 2007 3858
8027

  ̹̰ (acting98)

27 (0%) 03. 16, 2011 2506
8028

  Ȳ (ahnhwang)

27 (0%) 10. 21, 2008 3382
8029

  ǹ (633213)

27 (0%) 06. 15, 2015 954
8030

   (73esther)

27 (0%) 10. 04, 2016 477
8031

   (55freshair)

26 (0%) 03. 31, 2016 664
8032

   (alfmdla)

26 (0%) 03. 29, 2016 666
8033

  ȿ (amilan80)

26 (0%) 07. 17, 2005 4574
8034

   (andymee)

26 (0%) 03. 08, 2012 2148
8035

  ƿ (ayoung19)

26 (0%) 08. 24, 2009 3075
8036

   (b871229lin)

26 (0%) 06. 21, 2008 3504
8037

   (best229)

26 (0%) 02. 05, 2016 719
8038

   (beabe)

26 (0%) 06. 21, 2010 2774
8039

  к (crane111)

26 (0%) 09. 20, 2011 2318
8040

   (chahye1)

26 (0%) 08. 16, 2007 3814
8041

  迵 (eng815)

26 (0%) 05. 30, 2010 2796
8042

   (emi7303)

26 (0%) 08. 02, 2013 1636
8043

  â (ecs4458)

26 (0%) 12. 18, 2008 3324
8044

  ѻ (dhno009)

26 (0%) 01. 10, 2014 1475
8045

   (gnpok)

26 (0%) 06. 06, 2010 2789
8046

  ֿ (glory0126)

26 (0%) 07. 10, 2009 3120
8047

   (gi0439)

26 (0%) 12. 06, 2012 1875
8048

  Ȳ¿ (kantor)

26 (0%) 07. 17, 2010 2748
8049

  ѽ (kangirl94)

26 (0%) 03. 19, 2010 2868
8050

  ȭ (khkh24)

26 (0%) 01. 11, 2016 744
8051

   (keyboardccm)

26 (0%) 12. 19, 2008 3323
8052

   (kds11)

26 (0%) 01. 21, 2006 4386
8053

  迬ȭ (kimyh2bd)

26 (0%) 01. 02, 2006 4405
8054

   (kimthg7)

26 (0%) 07. 21, 2005 4570
8055

  ̰ (kj53625)

26 (0%) 07. 20, 2010 2745
8056

   (jung112)

26 (0%) 04. 01, 2006 4316
8057

   (kjinah)

26 (0%) 06. 02, 2014 1332
8058

   (km7176)

26 (0%) 09. 11, 2014 1231
8059

   (ksmykj)

26 (0%) 12. 11, 2008 3331
8060

  ̱⿬ (lemonie0403)

26 (0%) 03. 14, 2010 2873
8061

  ڰ (kyungmin46)

26 (0%) 09. 18, 2010 2685
8062

   (kyung7817)

26 (0%) 10. 26, 2009 3012
8063

   (labsteel)

26 (0%) 03. 25, 2008 3592
8064

  â (lchb1004)

26 (0%) 07. 19, 2005 4572
8065

   (ljj054)

26 (0%) 04. 04, 2007 3948
8066

  ӵǥ (limdp81)

26 (0%) 04. 21, 2006 4296
8067

  ȿ (lhh1995)

26 (0%) 11. 23, 2007 3715
8068

  Ǿ (jini2225)

26 (0%) 03. 14, 2007 3969
8069

   (jiho624)

26 (0%) 04. 30, 2007 3922
8070

  念 (jjang0273)

26 (0%) 11. 12, 2009 2995
8071

   (jjh01019191)

26 (0%) 01. 04, 2012 2212
8072

   (jm011982)

26 (0%) 03. 15, 2010 2872
8073

  μ (is3717)

26 (0%) 12. 17, 2008 3325
8074

  ȣ (hohyeuk79)

26 (0%) 12. 24, 2011 2223
8075

  ȫ̿ (hongmy75)

26 (0%) 02. 04, 2009 3276
8076

  ڼȣ (hope)

26 (0%) 01. 22, 2006 4385
8077

   (hosannaj)

26 (0%) 12. 16, 2010 2596
8078

  ̼ (hurri88)

26 (0%) 11. 24, 2008 3348
8079

  ȿ (HJ9022)

26 (0%) 04. 14, 2010 2842
8080

   (hj_one)

26 (0%) 02. 19, 2008 3627
8081

   (hellojulie7)

26 (0%) 02. 07, 2008 3639
8082

  ѽ¹ (han-sarang)

26 (0%) 07. 23, 2005 4568
8083

  ȫ (haruja)

26 (0%) 12. 29, 2007 3679
8084

  ָ (happykeh)

26 (0%) 01. 01, 2008 3676
8085

  ȫ (hbk0401)

26 (0%) 08. 22, 2006 4173
8086

   (skyseakem)

26 (0%) 02. 27, 2010 2888
8087

   (skylulu022)

26 (0%) 12. 18, 2007 3690
8088

   (sigiwoogy)

26 (0%) 10. 13, 2008 3390
8089

   (shshsh3378)

26 (0%) 08. 28, 2009 3071
8090

   (sofushgdma)

26 (0%) 08. 29, 2008 3435
8091

  ÿ (ryusiwook)

26 (0%) 02. 10, 2008 3636
8092

   (ruddms1014)

26 (0%) 08. 24, 2009 3075
8093

   (qtrira1004)

26 (0%) 01. 15, 2010 2931
8094

   (pyti27)

26 (0%) 06. 03, 2011 2427
8095

  Ȳ (remiya)

26 (0%) 12. 11, 2005 4427
8096

   (remember612)

26 (0%) 01. 20, 2010 2926
8097

   (phy1022)

26 (0%) 11. 24, 2006 4079
8098

  ڹ̿ (pmiok430)

26 (0%) 04. 14, 2009 3207
8099

  ̿伷 (parkhye2)

26 (0%) 10. 12, 2008 3391
8100

   (pasta99)

26 (0%) 07. 04, 2010 2761
First PagePre Page81828384858687888990Next PageLast Page

* Those who have completed copying the bible will become members of the Hall of Fame.


Download
 • IE 8
 • Windows Media Player 11
 • Flash Player 11
 • Acrobat Reader 9
 • DOWNLOAD
Since 1997 Copyright ⓒ SaRang Community Church, All Rights reserved.
1310-16 Seocho-4dong, Seocho-gu, Seoul137-856 Korea